666  Vše o Metalu  666

Emerald Sword sága:1 kapitola

14. dubna 2011 v 14:00 |  Rhapsody Of Fire příběhy alb

Kapitola I

Chaos, oheň, krev... řeky krve! Před dávnými časy země obklopujíc Algalord
žily nejhorším okamžikem své historie: hluboce opovrhované "časy temnoty"
(times of darkness) ? časy krvavých bitev mezi silami "Svaté aliance" (Holy
alliance) a pekelnou armádou bastardů známou jako "Temný král" (Black king).
Ve jménu Krona, krutého a starodávného boha války, překrčil Temné hory s
jasným cílem: dobýt Algalord, svatou citadelu Enchanted Lands, starověké
držitele tajemství... tajemství svatého smaragdového meče (emerald sword),
mocnou zbraň pozitivní síly, rozhodujíci osudné války (ensure?)...
mapa
V dramatickém okamžiku bylo učiněno důležité rozhodnutí: Díky moudrosti králů
(wisdom of the kings) byla utvořena aliance. Čtyři stateční králové se
rozhodli spojit své síly, aby vytvořili nejsilnější armádu historie. Algalord,
Irengard, Elgard a Ancelot, všichni sjednoceni pod Haroldem statečným (The
Brave). A to znamená vítěství, triumf světla nad silami bezedných temnot....
Nyní, po časech míru a prosperity je noční můra zpět a horší než kdy předtím!
Hrozba pro Algalord je zpět... v severní oblasti krev nevinných už teče,
bolesti mučení a znásilnění rozdělují nebe...
Je zde pouze jediná naděje jak zachránit milovanou zemi: "Tři klíče moudrosti"
(three keys of wisdom) na cestě ke "slonovinové bráně" (ivory gates). Věštba
je prostá: Pozue "bojovník ledu" (warrior of ice) s neposkvrněným srdcem bude
schopen otevřít brány, ležící někde v Zemi Chaosu (Land od Chaos) a pokud
bude dostatečně silný aby porazil (ancestral) strážce, bude mít tu čest
uchopit silný meč a vést hrdinské muže v epickém tažení pro spásu
okouzlujících zemí...
Spousty bojovníku se znažilo dosáhnout legendární Ivory Gates, ale nikdo neví
co se s nimi stalo, protože se žádný z nich nikdy nevrátil. Nyní je řada na
tobě, statečný bojovníku, ale pamatuj: aby si dosáhl tří klíčů, musíš čelit
zrcadlu svých hříchů. Tak se modli, že chladná zima zmrazí tvou temnou
stránku, činíc tak tvé srdce čisté jako led nebo "Smaragdový meč" bude opět
nedosažitelný...
Jdi hned, cesta do středozemě je dlouhá a čas pomálu. Jdi a bojuj pro triumf
míru a lásky nade vším....
Příběh musí být stále dopsán...

Ira Tenax

Skrze celé Okouzlující země ze znovu a znovu ozývají mohutné "nářky války"
(cry of war) proti zlým silám bezedných propastí, opět se navracející z
temných zemí aby dobyli Algord a přilehlé země. Hrozba strašlivé války je opět
skutečností, tyto časy jsou horší než kdy předtím, ale stateční bratři svatých
zemí jsou připraveni zastavit šílenství a žížeň po krvi pekelných hord,
vedených krutým králem Akronem. Armády propastí napadají svaté země ze dvou
stategických bodů. První část, pod velením "Černého prince" (black prince),
uspěšně přešla středozemní hory a lidé Ancelotu již oplakávají tisíce
nevinných padlých, zatímco druhá část táhne skrze Země chaosu, nicméně stále
dost daleko od prašných vesnice Středozemě.
Mezitím se Algalordská "rada králů" rozhodla pro nejlepší řešení této
situace...
Harold III z Algordu, Argon IV z Elgardu a Eric, král Elnoru se rozhodli
obnovit "Alianci okouzlujícíh zemí", jak jejich otcové již dávno udělali, aby
zastavili útok Černého krále. Rada učinila také další důležité rozhodnutí:
Nastal čas vyvolat starodávného tajemství smaragdového meče. Věštecká stránka
legendární "Svaté knihy" (holy book) je docela prostá: statečný bojovník má
hledat "tři klíče moudrosti" a otevřít magickou slonovinou bránu nacházející
se někde v Zemi chaosu. Pouze když tak učiní bude schopen vejít do Svatého
království, kde je skryt smaragdový meč. Osud ostatních udatných hrdinů, jež
se snažili dosáhnout Slonovinové brány je neznámý - nikdy se nevrátili. Ale
nyní je situaci zoufalá a rada rozhodla pokusit se ještě jednou. Ale kdo má
šanci dokončit toto strašlivé hledání?
Volba je jednoduchá, protože starý mudrc Harold nemá pochybnosti: silný
válečník nordické krve, nejudatnější bojovník Okouzlujících zemí, pozue on je
schopen bát úspěšný tam , kde jiní zklamali. Jeho osud je tak rozhodnut. Posel
se vydává do vzdáleného Loregardu: "Syn ledu" (son of ice) je radou okamžitě
jmenován, hrdý, že byl vybrán moudrými králi, brzy odjíždí do zelenách údolí.
Na cestě bude mít bojovník také druhý úkol - vedení části vojska Irengardu do
Algordu aby posílili alianci. A tak začína legenda...

Warrior Of Ice

Armáda Enchanted Lands je připravena čelit nepříteli co nejdříve. Všechna
města svatého království posílají své vojáky do Algordu aby ho posílili. Ve
stejné chvíli, po dlouhé jízdě zemí, která nyní páchne válkou, vyvolený
konečně dospěl do mystického Irengardu. Zde přijal od starého krále Aria
(Arius) "tolerantního" (the tolerant) příkaz některým vojákům města pomoct
Okouzlujícím zemím. Nakonec Algalordovy pahorky nabídly neuvěřitelnou
podívanou... "Svatá aliance", silnán armáda Enchanted Lands, je znova naživu a
pyšně čeká na vůli svých králů. Ti rozhodnou nejlepší strategii pro útok.
Bojovník ledu příjmá úkol vedení části armády Ancelotu, míjející kraj
jednorožců. Zde vojáky odevzdá Arwaldovi, hrdinovi středozemě, napadenému v
při obraně Citadely.
V tomto okamžiku musí opustit bojiště a jet do nedalekého Elgardu, kde se
setká se starým kouzelníkem Areiem (Aresius), jedním z držitelů starodávného
tajemství "Slonovinové brány". Pouze tak, s jeho pomocí, může hledat "tři
klíče moudrosti".
Nyní je čas opustit Algord... srdcervoucí pláč žen a dětí naléhá na muže...
ale je opravdu čas vyrazit.

Rage Of The Winter

Při přechodu hor Algordu, začal vítr foukat zatímco sníh objímá nyní viditelné
údolí jednorožců. Mocní bojovníci a jejich vojáci obdivují překrásnou krajinu,
s vědomím, že pro mnohé z nich je to naposled... vítr začal dout silněji a
běsnění zimy zběsile křičí, stateční bojovníci konečně dosahují jižní strany
Středních lesů.
Obtížnost cesty je vynahrazována, tím co obzor nabízí k shlédnutí...
Nyní je čas spát a vesnice svatého údolí nabízí skvělou možnost nechat koně
odpočinout. Starověké tance vítají znavené vojáky a provizorní šašci dělají co
mohou, aby snížili velitelovo napětí které nevyhnutelně naplňuje vzduch.
Bojovník ledu je netrpělivý a a rozhodne se splnit silnou touhu, jež cítil
dlouho. Místo kde otec otce jeho otce bojoval pro svobodu Enchanted Lands není
daleko a příležitost je jedinečná: šance docílit bájného lesa jednorožců, les,
který inspiroval četné legendy a kde moudrost králů převáží v dlouhé, krvavé
bitvě proti nespoutanému zlu hord Černého krále.
A tak náš hrdina opuští vesnici a ujíždí skrze dlouhé údolí, které končí tam,
kde Middle Forest začíná. Přízračná temnota obestírá vše kolem, avšak náhle
tekoucí voda svaté řeky ohlašuje, že magický les je na dosah ruky.
...srdce válečníka bije rychleji a rychleji...

Forest of Unicorns

Les je konečně před ním a co nordický bojovník cítí uvnitř je nepopsatelné.
Mystické světlo umožnuje vidět velkou část lesa zatímco vodopád našeptává
moudrá slova. Zvláštní, ale také citový pocit extrémní zdravosti všecho kolem.
Okouzlení pokračuje a válečník se rozhodne zůstat na tomto magickém místě
celou noc. Sedí na větvi vysokého stromu a brzy se mu otevřou brány snů.
Ozvěny dávnách bitev bojovovány předchůdci protínají jeho mysl do prvního
paprsku úsvitu. Když neočekávaný zvuk probudí bojovníka... a vše se zjeví v
celé své nádheře: bílý jednorožec cválá na druhou stranu kopce, poskytujíc
unikátní podívanou, jež bylo svědkem jen velmi málo štastných lidí. Válečník
zůstává v okuzlení nádherou lesa koupající ho se v prvních paprscích
vycházejícíhi slunce. A okamžitě se začíná modlit k těmto hrdým stromům,
tichým svědkům časů dávných a slavných, aby přijal sílu starodávnéch
vzpomínek: vzpomínek na impozantní bitvy a impozantní armády Enchanted Lands.

Krev nespočetných vojáků tekla na této trávě, aby ubránili lesy, řeky, jezera,
údolí a hory... a jejich obět přinesla těmto zemím mír na dlouhé věky.

Ale nyní temné síly bezedných temnot jsou silnější než kdy předtím a tento
pokojný den může být posledním...

Je těžké opustit toto nádherné místo, ale slunce je již vysoko na nebi a
vojáci ve svatém ůdolí se již probouzejí: pochod do Ancelotu musí
pokračovat...

Flames Of Renege (Plameny pomsty)

Když svatá armáda konečně dosáhla bílého Údolí hrdinů, uzřel Ancelot cosi
tragického. Obětí je nespočet... to zvýšilo žízeň po pomstě statečného
bojovníka a jeho vojáků.

Virgin Skies (Panenské nebe)

Odevzdajíc své vojsko Arwaldovi z Ancelotu, pokračuje bojovník svou cestu do
zeleného údolí Elgardu, nádhérného města, kde započne jeho hledání třech klíčů
moudrosti. Cesta je to obtížná, ale když se stébla trávy rozprostřou po
horzintu tak bojovník není schopen ovládnout své emoce. Brzy slunce rozehřeje
jeho tělo a modré nebe mu dá magickou sílu (sensation).

Land Of Immortals (země nesmrtelných)

Zelený Elgard se předvádí v celé své kráse. Zde se dostává bojovníkovi
fantastického přivítání. Příjmaje veškerou slávu, setkává se se silným
kouzelníkem Aresisusem. Následující den povede vyvoleného k prašné mýtině, kde
hledání třech klíčů moudrosti započne... Tato mystická cesta bude bude plná
překážek a jeho statečné srdce bude muset vyzvat své nejhlubší obavy před tím,
než bude čelit neřešitelné záhady a vávnověkým příšerám temnot.

A až přijde jeho čas... země nesmrtelných, nebe hrdinů, bude konečně jeho.

Echoes Of Tragedy (ozvěny tragédie)

Hledání brzy začne, ale tragické představy Ancelotu jsou stalé živé v mysli
válečníka. Ale ozvěny této tragické tragédie jsou nyní rozkrájeny jeho zbraní
a svatá krev padlých obětí volá po pomstě.

Lord Of The Thunder (Pán hromu)

S bližící se nocí jezdí bojovník kolem Elgardu aby utišil své myšlenky. Náhle,
na zpáteční cestě, ozvěna vzdáleného hromu dosáhne k jeho uším a vítr započne
silně dout. Adrenalin naplní jeho žíly a zdvihaje svůj meč k nebi, přednáší
svou modlidbu.

Legendary Tales (Legendární povídky)

Noc padla a v lese u zdi blízko kostela oslavuje lid Elgardu další den míru.
Šašci zpívají o legendárních bitvách proti Temnému králi. Řytíři zpívají a
připjíjejí bojovníkovi, připravenému čelit neznámu. Bojovník brzy usne a v
posední mírové noci, bojovníkovy sny jsou sny plné tragédie a smutku, kde krev
neviných nepřestává proudit a chtíč pomsty je živější než kdy jindy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Vlk