666  Vše o Metalu  666

Emerald Sword sága:3 kapitola

14. dubna 2011 v 14:04 |  Rhapsody Of Fire příběhy alb

Kapitola III

Pozdrav vám všem!!! ...

... vzpomínáte si na mne? Ano, správně, já, váš přítel Aresius z Elgardu,
starověký (ale ne moc, co?...ha, ha, ha!) čaroděj mých milovaných Enchanted
Lands.
Řeknu vám o situaci v Enchanted Lands, ohrožených pekelnou armádou Akronu,
známou jako Temný král, v první kapitole této kroniky. V druhé vám odhalím
tajemství smaragdového meče a jak můj statečný přítel, známý jako bojovník
ledu, byl schopen otevřít Slonovinovou Bránu a konečně ho uchopit! Chci vám
přímo říci, že třetí kapitola nebude méně hrdinská a tragická než ty
předchozí... pravděpodobně příliš tragická pro dokonce pro mě...! A nyní
nastal onen okamžik pro vás abyste poznali vše co se stalo od té doby co
vyvolený za sebou nechal magické portál, jede do Ancelotu s magickou zbraní
ve své ruce...
Užijte si nový příběh odvahy a hrdosti a opustťe (abandon yourself) zelená
údolí Enchanted Lands... kde mystická pouť zase začíná...

Část II

Smaragdový meč se divoce třpytil v jeho hrdinských rukou a cesta do Ancelotu
začala s prvním paprskem úsvitu. Ve vesnici za vesnicí našel válečník ledu
nové bojovníky připravené předvést svou pýchu pro bezpečnost svatých měst
Enchanted Lands. Tak, když konečně dosáhl Skalnaté hory obklopující citadelu,
vyvolený se mohl spolehnout na opravdovou armádu připravenou čelit démonským
rytířům (demonknights) vedených Dargorem, princem Temných zemí (darklands),
sloužícím Akronu.
Hrdina Loregardu nechtěl už více ztrácet čas, protože nářek Ancelotu a jeho
obránce Arwalda byl zoufalý a hluboce se dotýkal jeho statečného srdce. (touched his
brave hear tdeeply). Pod jeho vedením veškerá armáda Enchanted Lands pozvedla
své zbraně k nebi, oslavujíce svatou válku ve jménu příštího dlouhého míru bez
nevinných obětí, padajících aby uspokojily žížen po síle Temného Pána.

Od tohoto momentu dále vévodí pouze král Chaos...

...po legendárním boji statečného proti Dargorově armádě Ancelot byl opět
volný a válečník ledu mohl konečně pozvednout svou nádhernou zbraň do vzduchu
páchnoucího krví, jako znamení vítězství. Dva (proud) válečníci, vyvolený a
Arwald, hrdina severních zemí, vedl statečné muže Enchanted Lands do dalšího
význámného dne, který bude opěvován a připomínán na dvorech králů všemi
královskými šašky v následujících letech...
Ale, jako obvykle, válka znamená neomezené násilí a krutosti a oba? nemohou
bránit svým slzám strachu za všechny nevinné oběti, které leží na prašné zemi
obkloupujíci citadelu.

A noční můra nekonční... Airin, Arwaldova milovaná princezna z Ancelotu,
zajmuta během obléhání města společně s dalším tuctem rytířů, známých v celém
jižním kraji Enchanted Lands pro svou statečnost, byli na cestě do Hargoru,
pekelného města Temné země, situavané někde v srdci Chaosu.

Dargor a jeho vězni pochodují se svými vězni skrz Dračí země a vypadá nemožné
dohnat je před tím než dorazí do Akronova doupěte.

Tak v následujících dnech, zatímco organizovali plány na osvobození jejich
zajatých přátel, Válečník ledu a Arwald nemohli dělat nic, pouze čekat na
neodvratný požadavek (advanced) krutého Temného krále...

Posel Chaosu konečně dorazil a obavy vše se staly tragickou realitou: démoni
Akronu by napíchli všechny vězně, jednoho po druhém, jestliže nedostanou
legendární zbraň bohů... ano, můj příteli, je to tak... mystický Smaragdový
meč. Oh, bože... jak pekelně by mohla být použita tato drahocenná zbraň...!
Ale v každém případě něco musí být uděláno a co nejdříve... tak bylo učiněno
rozhodnutí! Arwald a bojovník ledu se mají setkat s Temným králem v centru
Hargoru, bohem opuštěném městě Temných zemí, a Akron by měl zaručit život
věznů výměnou za mystický smaragdový meč. Ale bojovník ledu ví, že ve špatných
rukou tato vzácná zbraň může pomoct pekelnému králi a jeho snům o dobytí...

A já vám můžu potvrdit, že jeho myšlení bylo správné, protože, jak jsem vám
již řekl v první části této kroniky, krvavá válka mezi Svatou aliancí a
hordami Akronovy říše zuřila na hranicích mezi jižními zeměmi a Temnou zemí a
také víte, že síla Smaragdového meče by mohla rozhodnout osud válek! Tak, mi
drazí přátelé, je čas pohledět do nebe a zavolat nejsilnější ze všech hněvů...
oh, ano, správně!... krvavý hněv Titánů!!!

Ano, drazí přátelé, tak se opravdu stalo, nicméně váš přítel Areisus vám to
neříká rád...

Když naši dva hrdinové konečně přijeli do Hargoru, okamžitě pochopili, že by
bylo opravdu těžké vrátit se!

Představa byla tragická... Nic nezbylo z rytířů uvězněných během obléhání
Ancelotu, nic kromě jejich hlav a končetin propíchnutých v hrozné pekelné
geometrii...

Zpráva to byla jasná a mojí dva přátelé nemohli dělat nic jiného než útočit
jako Vztek a zemřít nejhrdějším způsobem. Ale ne... co si pro ně naplánoval
Temný král bylo mnohem strašnější... a můžu vás ujistit, že něco nebylo
správné, byl jsem psychickém kontaktu s s nimi ve většině času ???
Zajmuti a uvězněni, po mnohu dnech mučení se dva bojovníci probudili v temné
jeskyni ozářené sedmi pohodněmi (pochodni? zase od violy schytam;). Těžké
ocelové řetězy omezovaly jejich pohyb. Airin, oh můj bože, ano, správně, ubohá
Airin, byla před nimi, přikrytá pouze černým závojem, na prokletém kameni
oltář. Akron, jehož sen o ovládnutí mocného Smaragdového meče byl nakonec
uspokojen, se smál před oltářem společně se všemi svými Démonickými rytíři
zastinujícími jeskyni a žádná rozumná duše nebyla schopna si představit co se
může stát v příštím okamžiku...

Ne, já vám to nechci říct...! ale musím... kvůli vám, mí přátelé, musíte
pochopit jak kruté a bezbožné můžou být lidské(man) činy, ...nicméně je pro mě
těžké uvažovat o něm jako o člověku..., ovládnut vším zlými silami kosmického
zapomění!

Tak... Airin, Arwaldova milovaná princezna, byla brutálně znásilněna všemi
stvořeními tohoto pekelného místa před našimi dvěmi (dvěmi?teď to mám snad dobře.
pozn. redakce:) hrdiny a Akronem samotným, stále se smějícím a zvyšujícím svou
temnou energii bolestí trpící nevinosti.

Dokonce statečný Dargor, který se již snažil přesvědčit svého krále o
pošetilosti této pasti a všecho unfettered násilí, cítil nutkání odsoudit
tento příšerný rituál krvavé depravation... princ Temné země, dokonce i když
přísahal svou věrnost kultu zla vyučovanému jedním z mých největších nepřátel,
čarodějem známým jako Vankar z Helm (přeložit?), se vždy snažil smířit své
činy s ideály, které často konrastovaly s Akronovou filozofií... a nyní zase!

Vraťmě se k našemu příběhu... rituál skončil ještě tragičtěji... Airin byla
přinucena, s jejím posledním výdechem života a posledním pohledem na svého
milovaného Arwalda, ponořit se do Sgralu, magické substance schopné korodovat
tu nejsilnější ocel...

A, po chvíli, se její smrt stala realitou...

Omluvte mě, mí přátelé, jestliže v tomto okamžiku slza naplnujě mé staré oko,
ale tragédie je příliš velká pro postarší, trýzněné srdce, jako to mé...

Arwald se modlil ke všem bohům vesmíru aby byl osvobozen od této prokleté vize
a byl schopen snést bolest, brzy stratil vědomí...

Akron připravil něco neobyčejného pro každého... a tak i hrdina severním zemí
byl mučen všemi myslitelnými způsoby a byl také donucen stát se obětí strašné
korozivní substance...

Ale v tomto okamžiku bohové vesmíru vyslyšeli jeho volání... se svou poslední
vnitřní energií, když se jeho nohy rozpouštěly v kyselině, Arwald použil svou
paži, také již odhalenou až na bílou kost, aby hodil trochu zelené kyseliny
směrem k bojovníkovi ledu.???? Kyselina dopadla na řetězy a osvobodila
vyvoleného... ocel korodovala a náš hrdina se mohl osvobodit... Arwald svou
smrtí takto osvobodil našeho společného přítele. Ozbrojený pouze kameny z
jeskyně ho obrovský hněv vedl proti hordě zla a pouze tím, že skočil do
podzemní řeky známé jako Aigor, která tekla jeskyní a nesla ho pod širé
nebemimo Hargor, byl schopen uniknout smrtícímu hněvu Akrona. Po mnoho
měsícům, utínikaje skrze temné bažiny a poté přes skalnaté hory, konečně
dospěl do milovaného údolí a lesa jednorožců... pouze zde se mohl cítit
konečně v bezpečí... Smaragdový meč nyní zářil v rukou Akrona a něco muselo
být vymyšleno a uděláno před tím, než bude příliš pozdě pro naše milované
Enchanted Lands !

Dobře, mí drazí přátelé, mé staré tělo (tělo...divné ale jak jak jinak?)
sneslo příliš mnoho stresu vykládajíc vám tento tragické příběh a bude lepší
když si na čas odpočinu mezi magickými stromy v tomto zeleném údolí, které mi
nabídly pohostinost na pár měsíců(moons?). Brzy se vrátím, s poslední části
této kroniky... Myslím tou nejsilnější, dramatickou a epickou částí, kterou
jsem vám kdy řekl!

Tak se připravte a mezitím se snažte žít své životy se stejnými ideály
poctivosti a spravedlnosti, které naplňovaly srdce mých statečných přátel,
připraveni použít hněv hromu v boji proti neomezenému násilí, a tak další
staré čaroděj bude hrdý aby vám řekl kroniku vaší existence se stejným epickým
nadšením...!

Navždy váš Areisus

Kapitola IV - Power of the Dragonflame - překlad Thora

Černé mraky zahalovaly Středozemě, když Ledový bojovník dosáhl tajemné místo známé jako Les jednorožců. Krev pokryla jeho ruce, zatímco se šepot přátelských vznešených stromů snažil uklidnit jeho mysl naplněnou poslední vizí.... Arwaldova a Airinina krutá smrt stále mučila jeho chrabré srdce a do jeho zraněné duše byla vyryta jen myšlenka na pomstu.... Vědomí, že kouzelný Smaragdový meč byl teď v rukou Akrona, také trýznilo jeho spalující myšlenky....
Na konci svých psychických i fyzických sil nakonec dosáhl zeleného Elgardu, kde ho lidé vítali jako pravého hrdinu.... Aresius použil veškerá svá kouzla na vyléčení otřesené mysli Vyvoleného. Ale brzy nato se přihodila nová tragédie, dostatečně silná, aby zničila duševní rovnováhu každého.... přihodilo se to, v co se neodvážil doufat jak on, tak Aresius....
Co se zdálo být jen starodávnou povídačkou opředenou výmysly šašků, stalo se neočekávanou, překvapivou skutečností.... Díky kouzelné moci Smaragdového meče použité na Vankarova temná magická tajemství, byl nakonec otevřen mystický Portál chaosu, oddělující svět lidí od světa zatracených.... po několika zlověstných rituálech v kryptě Světa duchů Královny temných obzorů (Queen of the Dark Horizons) byla tahle strašná potvora a prastará služebnice krutého boha Krona znovu naživu a připravena vést armádu žijící smrti, osvobozenou ze starého kouzla, pod Akronovým velením.
Prvním výsledkem těchto ďábelských plánů byla tragická bitva, při které byla ve vlnách divokého oceánu zničena králova mocná loď... Po třech měsících apokalyptického krveprolití pod Deštěm tisíce plamenů (Rain of a Thousand Flames) byla bez možnosti obrany zničena dvě města našich milovaných zemí. Elnor a Thorald jsou nyní v troskách.... Král zemřel se ctí, když bojoval s démony a obrovskými krvavými vlnami... Ozvěny smrti stále naplňovaly nedýchatelný vzduch zařezávající se do skal a pobřeží Jižních zemí....
Když Ledový bojovník uslyšel tyto novinky, křičel svůj vztek až z hlouby svéčisté duše a dokonce elfové a trollové v Šedých horách mohli slyšet ozvěny jeho vzteku.... Ale brzy bude mít šanci zavolat přízraky pomsty, protože po dvou měsících rozhodl Velký koncil Algalordu zavolat ty nejodvážnější bojovníky z Jižních zemí a svěřit velení této improvizované armády Vyvolenému....
Akron, Královna zla, Pán stínů Dargor a armáda démonů nyní pochodovali ve směru Města bohů, ničící vše a všechny lidské bytosti, které projeví odpor jejich průchodu... Tak hrozný strach nyní ohrožoval hrdý Algalord a něco by mělo být uděláno tak rychle, jak jen je to možné.... případný pád Svaté citadely by znamenal konec všeho a začátek nové doby pro Okouzlené země (Enchanted Lands) pod nadvládou krále Chaose, mocného přinašeče světového zapomnění.... musí být zastaven....!
Pochod Swordmasterů začal brzy.... a jen po třech měsících slavná armáda vedená severským bojovníkem čelila Akronovým a Dargorovým vojskům mezi bažinami jižních krajů... první zařinčení mečů se rozléhalo temnotou noci za vytí vlků.Dramatická bitva bude jistě zaznamenána jako jedna z nejtragičtějších stránek v historii Okouzlených zemí! Chrabří bojovníci z našich skvělých údolí byli nuceni odmítat svůj vlastní rozum, protože nevěděli jakému nebezpečí budoučelit.... ale Aresius je varoval, že by se měli připravit na cokoliv.... a nikde by se nenašla lepší rada.... okřídlení démoni, obří červi, oživlé mrtvoly a vampíři tvořili největší část hromady tvorů, kteří prošli Portálem chaosu díky moci smaragdového meče a nyní sloužili chorobné vůli Akronově...
Každý bojovník našich milovaných zemí si okamžitě uvědomil obtížnost svého úkolu... Ale když si uvědomili, co to všechno znamená z celosvětového hlediska, zahnali všechnu zbabělost - naopak v nich ještě víc vzplanula touha po pomstěza všechny jejich bratry, kteří byli tak ukrutně mučeni a zabiti.
V krvavé lázni boje, mezi znetvořenými končetinami a strašlivými vidinami utrpení, Ledový bojovník byl schopen probít se a čelit Pánovi stínů Černých hor (The Shadowlord of the Black Mountains) i konečné bitvě.... Dargor, po impozantním krvavém souboji, spadl ze skály a zůstal tam uvězněný, bez šance na vysvobození.... Dargor byl blízko smrti, věděl to.... křičel, prosil mocného Ledového bojovníka, aby ho zabil.... ale Vyvolený, po hrozném dilematu mezi svým srdcem a myslí, vztáhl ruku, čímž ušetřil jeho život, protože věděl, že byl jen výsledkem špatného učení Vankara, Helmova čaroděje, Aresiova věčného nepřítele. Dargor tomuto jednání Ledového bojovníka nerozuměl a nerozpoznal jeho záměry.... Vankar mu vždy vyprávěl nepravdivý příběh o tom, jak Ledový bojovník a jeho armáda vyvraždili celou jeho rodinu.... a vyrostl ve víře v to... tak s dalším úderem meče zasáhl Vyvoleného, který neočekával jeho reakci a padl na zem ztráceje smysly a prolévaje řeku svaté krve.... mluvil jen očima.... díval se na Dargora a ptal se proč.... proč....
Když náš hrdina nabyl znovu vědomí, uvězněný stejně jako tisíce jeho vojáků,uvědomil si, že pro něj i pro všechny bylo vše u konce.... Poté, co Elnor a Thorald, poslední důležitý odpor, byl zničen, bude to jistě konec i pro Algalord.... ach ne.... nikdo si nedokázal představit zničující sílu smaragdového meče ve špatných rukou, ani náš bojovník. Pro Algalord nastal čas modlit se k Ocelovým bohům (Steelgods), protože Kronův vztek ožíval v černém králi mnohem víc, něž kdy předtím.... Pozor, Svaté město, pozor...!
Po dvou měsících se stal pád Algalordu realitou... brány města byly násilněotevřeny a Akron jimi prošel a ukazoval své nejhorší záměry... většina žen a dětí byla mučena a vyvražděna ve jménu jeho pekelné zvrhlosti... zkáza byla Akronovým příkazem pro jeho stoupence a brzy nato Algalord, ten slavný Algalord, Svaté město Okouzlených zemí, byl jen hromada krve a kamení.... I tu chvíli každý, dokonce i Ledový bojovník, nyní uvězněný a rozhodnutý vydržet všechno, se ptal, zdali je ještě možné udělat něco pro milované země nebo jestli nadvláda Kronových služebníků bude brzy realitou ve jménu celosvětového zapomnění!
Další výzva bude jasná všem....

Čarodějovy poslední rýmy...


Ahoj všichni ještě jednou, mí přátelé.... A promiňte, že nejsem schopen vám vyprávět o všem, co se nedávno přihodilo, bez uronění slzy... ale nenacházím slova, kterými bych mohl popsat bolest drásající stále mé srdce! Ano, to všechno už se stalo, jak jste nejspíš už pochopili.... po obležení Algalordu, když se z nás všech stali vězni, znovu začal zvrácený krvavý rituál....
Tragédie byla smutnou realitou, jak kouzelná kniha odhalila ve svém proroctví mnoho let předtím... ale další strany vyprávěly o hromu přerušujícím mrtvé ticho.... A blesky čiré energie se budou řítit starobylou oblohou od Bohůmoudrosti.... a to bude ten zázrak, který by změnil běh událostí....
A, mí drazí.... jste pravděpodobně znepokojení a chcete vědět, jestli se něco stalo, nebo ne... že? Dobře... toto je poslední neuvěřitelná kapitola tohoto epického příběhu.... a mohu vám říct, že konec těchto událostí byl vyhraněný pro neočekávané, legendární, ohromné a kruté finále....
Tak... ano.... brzy se stalo něco zázračného.... ale ve stínu temné tragédie...! Po pádu Svatého města bohů, můj bratr, mocný Ledový bojovník, byl tedy odsouzen, aby vydržel Akronovu krvavou hru, kterou strašil lid ve snaze vnutit jim svou nadvládu...
Vyvolený byl vždy legendárním nepřítelem a nynější šance mučit jeho tělo byla pro Akrona vzrušující a nejhlubší možná zvrhlost.... A tak si na něm vylil svůj temný hněv tím, že znetvořil obě nohy Ledového bojovníka... ano, mí přátelé.... bylo to peklo, věřte mi....!
... ale když náš hrdina, stále naživu, byl téměř popraven a pak vhozen do Acherských bažin, odsouzený ke snědení slizkými vodními hady, stal se zázrak a hrom z proroctví měl neočekávané jméno: Dargor! Nikdo nemohl uvěřit tomu, co se stalo... Zmožený těmito krvavými vizemi už dál nechtěl přihlížet krutosti svého temného pána a zmatený skutečností, že Vyvolený ušetřil jeho život, Dargor pozvedl své ostří k nebi a tím smrtelně zranil Královnu smrti, nenávistněkřičel Akronovo jméno a vyvolal sílu gargoyl... Černý král, rozčílený jako nikdy předtím, se obrátil na bojovníka a okamžitě rozpoznal jeho úmysly.... jedno znamení rukou a démon vrhl svůj meč, zasáhl Dargorova bedra a složil ho k zemi....
Akron, se smíchem ve tváři, mu prozradil, že očekával jeho zradu, protože mu vžilách nekoluje černá krev, a že nyní zemře stejně, jako ostatní, napíchnutý před branami dobytého Algalordu jako příklad pro všechny.... Akronovi démoni se vydali naproti zraněnému Dargorovi, aby ho uvěznili, ale energie hromu mu dala sílu postavit se Akronovi, zatlačit ho a svrhnout ho... blízko Ledového bojovníka, který byl zmrzačený a umírající ležel v krvavém jezeře. V tu chvíli se Vyvolenému podařilo ukrást smaragdový meč z brnění Černého krále a zasáhl jím jeho tvář.... Dokonce i démon v tom nejhlubším pekle musel slyšet Akronův křik, když čepel svatého meče probodla jeho pravé oko.... ale to nestačilo k tomu, aby krále temnot zabil.... A tak Ledový bojovník omotal svou ruku kolem Akronova krku a škrtil ho... v té chvíli Vyvolený zakřičel na Dargora, aby z bažin odstranil dřevěnou popravní plošinu. Pán stínů Černých hor viděl, že je to jediné radikální řešení, jak vyřešit situaci a okamžitě skočil na kovovou páku řídící ďábelský mechanismus.... a plošina, na které ležel Ledový bojovník a Akron, začala klesat dolů do černých vod temné bažiny, které páchly smrtí...
Vyvolený, stále vytrvávající ve škrtícím sevření vší silou s pomocí smaragdového meče a Černým králem pokoušejícím se osvobodit, křičel Dargorovi své díky za splacení laskavosti z minulosti, navzdory neschopnosti pomoci hrdinovi ze severních zemí, který byl nyní odsouzen k jisté smrti.... Ale bylo to, jak bylo napsáno v proroctví, a Ledový bojovník zmizel ve slizké vodě.... a Akron s ním, smaragdový meč mu nedovoloval vzepřít se....
Od této chvíle, kdy v hlubinách bažiny zmizela jejich těla i mocný posvátný meča hladoví černí hadi si přišli pro jejich maso, všichni věděli, že to skončilo.... ano... bylo to u konce pro naše společné přátele... díky Ledovému bojovníkovi a Dargorově zradě, noční můra v podobě známé jako Akron, byla konečně jen špatná vzpomínka na minulost.... A tento moment tedy znamenal zázračný konec pro zlou armádu démonů....
Vankar věděl o Dargorovi a moci gargoyl... ale černokněžník si nikdy nedokázal představit, že by je jeho následovník mohl použít proti vlastnímu peklu.... ale stalo se to! Majestátní kamenné gargoyly ožily a odlétly z dalekých věží Hargoru, aby se střetly s démony propasti.... A i žasnoucí bojovníci z Okouzlených zemí pochopili, že právě došlo k naplnění starověkého proroctví.... Ach, bože... do mocného přivolávání Ocelových bohů poslední apokalypsy (Steelgods of the Last Apocalypse) pozvedli znovu své zbraně a využili výhod nové situace.... z poražených vězňů se zhmotnila kosmická zuřivost titánů a předtím, než vyšel nový měsíc, bylo vítězství pravdou....
A tehdy to bylo úplné vítězství nad pekelnou hordou... ano, bratři.... skvělé konečné vítězství.... Magické blesky se nakonec roztříštily o zemi a došlo ke strašnému zemětřesení... A vítězné gargoyly se naposledy vrátily k Dargorovi, aby dokončily svůj úkol.... Andělé z tajemného kamene roztáhnuli svá široká křídla a svými dlouhými údy sebrali zbytek démonů a stvoření ležících na prašné zemi.... Jejich cílem byly Portály chaosu umístěné mezi kryptami Světa duchů...Duše zatracených dosáhly svou starou dimenzi někde v dálce za nimi a gargoyly, díky zapojení pozitivních kouzel, byly schopny je zavřít a znovu se staly mocnými strážnými anděly.... budou střežit průchod a nedovolí nikomu, aby znovu otevřel brány... bylo to vážně ukončení noční můry, která se zdála být bez konce.... ale nakonec a naštěstí pro nás všechny slovo konec začalo mít znovu svůj význam....
Dobře, mí přátelé.... Použil jsem všechnu svou magii, abych bojoval proti těmhle bastardům.... dokonce i Vankar byl obětí mé bílé magie.... a teď, po nějaké době, kterou jsem strávil znovuzískáváním mých duševních sil a přijetím toho, že můj bratr zemřel, mohu se konečně smát pod sluncem, které září nad mým úžasným Elgardem.... Už tu s námi není.... můj statečný přítel, hrdina severských zemí, odešel... ale jeho oběť byla příkladem a všichni si ji budou pamatovat do příštích věků, jako svědectví lásky k těmto zemím...
A Dargorův moudrý akt.... i na něho bude vzpomínáno jako na skvělého muže... Když se temnota potkala se světlem, aby vytvořila soumrak.... možné je cokoliv a v každé době.... Stíny mohou spoutat magii! Po poslední bitvě zmizel... nikdo už ho znovu neviděl... je tam stále? V každém případě ještě jednou díky, ať jsi kdekoliv, mocný Pane stínů z Černých hor!
Rekonstrukce Algalordu, vznešeného města Okouzlených zemí, začne během dalších měsíců... a od té doby bude novým symbolem města gargoyla, aby byla svědkem toho, co jsem vám vyprávěl před západem slunce.... Mezitím mí bratři vítali Bohy moudrosti, rty všech protekly řeky červeného vína a od jihu až k severu do nich všichni brali jméno Dargora a Vyvoleného....
Tak, mí přátelé.... s těmito posledními řádky jsem napsal i poslední stránku této knihy... Sága o smaragdovém meči může být nyní považována za uzavřenou.... Jedna kniha z miliónu vyprávějící o celosvětovém boji mezi dobrem a zlem.... znovu napsána krví hrdinů... z kosmického hlediska se teprve vše ukáže.... v jedné z tisíce realit....! Buďte všichni pozdraveni!
Aresius z Elgardu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Vlk